สำหรับผลงานทางเดินแถบแม่เหล็กชิ้นนี้ได้มีการนำไปทดสอบกับผู้พิการทางสายตา ที่โรงเรียนสอนคนพิการตาบอดกรุงเทพซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและเห็น ว่าสิ่งประดิษฐ์นี้เป็นประโยชน์ต่อผู้พิการทางสายตาและสนใจจะนำมาทดสอบกับ พื้นทางเดินภายในโรงเรียนโดยรอบต่อไป.....

Read More