สั่งซื้อออนไลน์

Tel.02 953 5855-7

รถเข็นยังว่าง

รวม ฿0

ทางเดินแถบแม่เหล็ก

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน ค.ศ. 2017 8 นาฬิกา 18 นาที 00 วินาที Asia/Bangkok

สำหรับผลงานทางเดินแถบแม่เหล็กชิ้นนี้ได้มีการนำไปทดสอบกับผู้พิการทางสายตา ที่โรงเรียนสอนคนพิการตาบอดกรุงเทพซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและเห็น ว่าสิ่งประดิษฐ์นี้เป็นประโยชน์ต่อผู้พิการทางสายตาและสนใจจะนำมาทดสอบกับ พื้นทางเดินภายในโรงเรียนโดยรอบต่อไป.....

Read More
0 Comments | Posted in News By Synes admin

แว่นตา “วิชั่นเนียร์”

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน ค.ศ. 2017 8 นาฬิกา 11 นาที 00 วินาที Asia/Bangkok

แว่นตา“วิชั่นเนียร์” เป็น 1 ใน 2 ผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนักศึกษา ในงานประชุมวิชาการเมือหลายปีที่แล้ว I-CREATe 2015 (ไอครีเอท 2015) ที่มหาวิทยาลัยนันยางเทคโนโลยี สาธารณรัฐสิงคโปร์.....

Read More
0 Comments | Posted in News By Synes admin