โดยผู้โดยสารสามารถเข้าไปใช้นิ้วมือ 2 นิ้วที่กำหนด แทนการสแกน Boarding Pass ผ่านเครื่องสแกนก็จะสามารถโหลดสัมภาระได้เรียบร้อยแล้วเดินทางขึ้นเครื่องบินได้อย่างรวดเร็วกว่าปกติ โดยทางสายการบิน Delta นั้น.....

Read More