สั่งซื้อออนไลน์

Tel.02 953 5855-7

รถเข็นยังว่าง

รวม ฿0

Motion Sensor

 • PIR-001

  รหัสสินค้า 102-06

  เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว


      เพียงต่อไฟเลี้ยง 5V~15V DC ให้ เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว และเมื่อมีความเคลื่อนไหวผ่านเข้ามาในระยะตรวจจับ เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวจะส่ง สัญญาณ Output เป็น Logic High ออกมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งคุณสามารถควบคุมระยะเวลาของ Logic High นี้ได้จากสวิตช์บนตัวโมดูล โดยสามารถกำหนดได้ 4 ระดับ
  ฿280

  เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

 • PIR-010

  รหัสสินค้า 102-07

  เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว


     PIR-010 เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวใช้งานง่าย เพียงต่อไฟเลี้ยง 25V~50V DC ให้กับตัว เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว และเมื่อมีความเคลื่อนไหวผ่านเข้ามาในระยะตรวจจับ เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวจะ ส่ง Output เป็น Logic High ออกมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งคุณสามารถควบคุมระยะเวลาของ Logic High นี้ได้จาก Jumper บนตัวโมดูล

  ฿200

  เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

 • PIR-014

  รหัสสินค้า 102-08

  เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว


     PIR-014 เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวใช้งานง่าย เพียงต่อไฟเลี้ยง 3.6V DC ให้กับตัว เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว และเมื่อมีการเคลื่อนไหวผ่านเข้ามาในระยะตรวจจับ ก็จะส่ง Output เป็น Logic High ออกมาเป็นระยะเวลา 5 วินาที  ขนาดของแรงดัน Output ที่ถูกส่งออกมาจะมีค่าเท่ากับขนาดของแรงดัน Input

  ฿200

  เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

 • SB0081

  รหัสสินค้า 102-12

  Motion Detect


      SB0081 Motion Detect โมดูลตรวจจับความเคลื่อนไหว ใช้งานง่ายเพียงต่อสัญญาณไฟ DC ให้กับตัวโมดูล โมดูลก็จะสามารถใช้งานได้ทันที เมื่อตรวจพบความเคลื่อนไหวโมดูลจะส่ง Ouput เป็น Logic High 3.3V ออกมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
  ฿200

  เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

 • SB0071

  รหัสสินค้า 102-11

  PIR Motion Sensor


      SB0071 PIR Motion Sensor โมดูลตรวจจับความเคลื่อนไหว สามารถใช้งานได้ง่ายเพียงต่อสัญญาณไฟ DC ให้กับตัวโมดูล โมดูลก็จะสามารถใช้งานได้ทันที เมื่อตรวจพบความเคลื่อนไหว PIR Motion Sensor จะส่ง Ouput เป็น Logic High 3.3V ออกมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดความกว้างของ Logic High ได้
  ฿200

  เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

 • SB0061

  รหัสสินค้า 102-10

  Motion Sensor


     SB0061 โมดูลตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion Sensor) สามารถใช้งานได้ง่ายเพียงต่อสัญญาณไฟ DC ให้กับตัวโมดูล โมดูลก็จะสามารถใช้งานได้ทันที เมื่อตรวจพบความเคลื่อนไหว Motion Sensor จะส่ง Ouput เป็น Logic High 3.3V ออกมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดความกว้างของ Logic High ได้
  ฿200

  เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้