สั่งซื้อออนไลน์

Tel.02 953 5855-7

รถเข็นยังว่าง

รวม ฿0

รายละเอียดบทวิจารณ์

XBEE Pro Series 2

XBEE Pro Series 2

บทวิจารณ์สินค้า (ยืนยัน เมื่อ 19 กรกฎาคม 2015):
ระหยัดพลังงาน สามารถสื่อสารกับ XBee ตัวอื่นๆ ด้วยเครื่อข่าย ZigBee Mesh อินเตอร์เฟสผ่าน UART Serial Port